• EN
  • FR
  • RU
  • ZH
  • AR

Güvenlik Riskleri ve Etkinlik Analizi

İletişim

Bütüncül metot kapsamında şirket veya kurumunuzun bulunduğu yerin güvenlik analizini yaparak güvenlik açıklarını, riskleri ve tehlike olması muhtemel alanları tavsiyelerimizle birlikte size rapor edebiliriz.

Bu konudaki hizmetlerimiz güvenlik ve teknik ihtiyaç analiziyle başlamakta daha sonra ihtiyacınıza uygun şekilde strateji oluşturup teknik ekipman konusunda tavsiyelerde bulunmaktayız.

Bu alandaki hizmetlerimiz:

  • Güvenlik ihtiyacı, risk, tehdit ve zaafiyet analizi
  • Güvenlik program tasarımı ve ekipman tavsiyesi
Copyright © 2019 www.turkconsulting.com.tr Tüm hakları saklıdır. Yazılım hakları NF Teknoloji’ye aittir.